Mine værdier: Jeg har stor respekt for det enkelte menneske og dets værdier. Jeg møder mine medmennesker der hvor de er, uden fordomme. Jeg ønsker at skabe et rum hvor der er tillid, tryghed og diskretion. Hvor det enkelte menneske er i centrum. Hvem er jeg? Den største del af min liv har jeg boet i det vestjyske. For 2 år siden flyttede jeg til Varde. Mit barndomshjem var meget trygt og kærligt. Jeg har lært, at jeg skulle yde før jeg kunne nyde. Jeg lærte at det var vigtigt at kunne stå på egen ben, at kæmpe for min ret, samt at have en mening om tingene. Empati og medmenneskelighed, er derfor en vigtig del af mig.

Hannah Dall Lyhne

Hvad kan jeg tilbyde: En periode med fysiske, psykiske og mentale udfordringer, medførte at jeg havde mit liv til revision. Jeg blev nysgerrig på hvem jeg var, hvad jeg ønskede af mit liv og hvad der var mine værdier og drømme. Hvordan kunne jeg få et ”bedre jeg”, i tråd med den jeg virkelig ’er’. Fandt ud af hvor vigtig det er at lytte til sig selv og tilgodese sine egne behov, at stole på sin egen intuition. Der har indtil nu givet mig et smukt, lyst, kærligt og positivt liv. Alt dette gjorde at jeg valgte at forfølge en gammel drøm om at læse psykoterapi. Jeg har et stort ønske om at starte mit eget, hvor jeg kunne bibringe andre mennesker værktøj, motivation og mod til at arbejde med sig selv. Jeg tror på at det aldrig er for sent at kigge på vores liv, at turde tage de udfordringer op vi måtte have på vores vej, og have modet til forandring og hermed få en udvikling i vores liv.